Het uit de doeken doen van wat ik op mijn doeken doe

Een oude leraar van het Rietveld College heeft mij ooit bij een kampvuur op Ruigoord gevraagd naar mijn raison d'être als kunstenaar en of hij een hijsje mocht van mijn hashjoint. Ik zei: "natuurlijk" en hij vondt het een goed antwoord op beide vragen. Ik was op dat moment al vergeten hoe het gesprek precies verliep maar een ding is me altijd bij gebleven. Hij zei dat  kunstenaars de verbeelding van de wereld zijn. Aan ons de nobele taak om buiten de geijkte paden te denken. Werken te maken die je referentiekader verschuifen.

Neem nu Leonardo da Vinci's helicopter. Bedacht en getekend in 1493 en voor het eerst opgestegen in 1907. Een praktisch werkend exemplaar met staart rotor ontstond pas in 1939.

Dus. De kunstenaar als proffesioneel vrijdenker. Maar hoe zit het dan met het surrealisme?

Surrealisme

Surrealisme stelt de natuurlijke vraag " Wat is realiteit?" Realiteit is verbonden met je referentiekader. Het is heel persoonlijk. Voor een mens is zijn leven en zijn ervaring van levensbelang.  Voor het universum is het bestaan van heel de planeet aarde van even groot belang als 1 mug, verpletterd op de neus van 1 intercity. Het hele menselijke ras en al zijn geschiedenis geschreven op het randje van een van de mug zijn  vleugels. Probeer met dat in gedachten maar eens te bepalen op wie u gaat stemmen tijdens de aankomende gemeenteverkiezingen.

Het is een interessante exercitie. Je zelfbeeld verkleinen naar het formaat van een molecuul verspreid in een oneindig groot universum. Een kluwen van vibrerende deeltjes. Een bewustzijn met een levensduur van een anatomisch kleine lucifer. Een quark lucifer. Relatief gezien is dit de realiteit is. Aan de andere kant is de enige tijd die werkelijk bestaat nu.

Dus. Mensch. Neemt uw eigen idee van wat echt is ook met een flinke korrel zout en omarm een gezonde surrealistische kijk op het leven. Voel je vrij om zoveel mogelijk teugels te laten vieren. We zijn maar zo klein in de illusie van onszelf maar allesomvattend in onze deelname aan alles dat is.